2016-04-27

Sätt alla IT-leverantörer i samma rum och se vad som händer. Då blir det inte lika lätt att skylla på varandra och istället börjar man prata om hur kundens verksamhet kan bli bättre. Det hävdar Stadmissionens IT-chef Mona Ekesryd som nu valt att börja arbeta enligt Candidators IT-partneringmodell.

» Läs mer
2016-04-15

Många av dagens outsourcing-avtal är rigida och skapar små utrymmen för innovationer och förbättringar av kundens verksamhet. Det hävdar Candidators styrelseordförande Ronny Roos som istället efterlyser ett partnerskap mellan kunder och leverantörer.

» Läs mer
2016-02-10

Carl-Johan har 20 års erfarenhet av outsourcing från flera olika bolag och han har haft en rad ledande positioner inom bland annat Telenor Comma, Dimension och Axians, fd Qbranch.

» Läs mer

IT-drift och outsourcing

Stabil och säker drift av affärskritiska IT-system med personlig service.

» Läs mer

Telefoni

Skalbara och kundanpassade telefonilösningar levererade som tjänst.

» Läs mer

Konsulttjänster

IT-konsulttjänster med hög kompetens, kvalité och stort engagemang.

» Läs mer

Utveckling

Behovsanpassade hemsidor utvecklade på stabila och framtidssäkra plattformar.

» Läs mer

Hårdvara och licenser

Rådgivning och försäljning av hårdvara och licenser anpassade efter era behov.

» Läs mer

Affärsmoduler

Cendot ett stöd till företagets processer.

» Läs mer

Overkligt bra kundupplevelseOm Candidator

Candidator är ett framgångsrikt IT företag som levererar kompletta IT-drift-, telefoni- och outsourcingtjänster till företag och organisationer på den nordiska marknaden under devisen ”Make IT simple”.

Vår strategi är att bygga långsiktiga kundrelationer genom att kombinera hög servicenivå med effektiva IT-lösningar som ger kunden tydliga affärsmässiga fördelar.

Affärsidé

Vi skall genom en extremt bra kundupplevelse och verksamhetsförståelse leverera IT som tjänst till företag och organisationer där vår uppriktighet och vårt engagemang ger mycket nöjda kunder som i sin tur ger nya kunder.

Vision

Candidator skall vara en nordisk IT-partner som är erkända för att leverera en overkligt bra kundupplevelse.