Sobro investerar i Candidator

Sobro AB ägs av bröderna Ragnar och Per-Olof Söderberg som även är ägare i Ratos, Söderberg & Partners, Scandinavian Photo, NCS Colour, Nordomatic och Tengbom.

Thore Gustavsson har under många år varit delägare och styrelsemedlem i Candidator. Thore har nu valt att avveckla sitt ägande i Candidator och istället kommer en ny delägare som heter Sobro AB.

Sobro AB har tillsammans med grundarna av Candidator, Joachim Winberg och Christer Johannesson, samt VD Henrik Johansson ingått en överenskommelse om att gemensamt fortsätta att utveckla Candidator. Sobro kommer att vara huvudägare i Candidator medan Joachim, Christer och Henrik kvarstår som betydande minoritetsägare och kommer att vara fortsatt verksamma i bolaget.

Candidator är ett framgångsrikt kunskapsföretag som levererar kompletta IT-drift-, telefoni- och outsourcingtjänster till små och medelstora företag på den svenska marknaden under devisen ”Make IT simple”. Bolagets strategi är att bygga långsiktiga kundrelationer genom att kombinera hög servicenivå med effektiva IT-lösningar som ger kunden tydliga affärsmässiga fördelar.

Candidator har sin bas i Alingsås, där bolaget idag förfogar över två toppmoderna datahallar som dygnet runt, året om, levererar stabil och effektiv IT-drift till bolagets cirka 150 avtalskunder. Candidator har sedan starten 1997 visat en stabil och mycket stark tillväxt och har idag 65 anställda och en omsättning på cirka 100 mkr.

I samband med affären tillträder Ronny Roos som ny styrelseordförande för Candidator. Ronny har lång operativ erfarenhet från ledande positioner i IT-branschen, inom bl.a. WM Data, Conagri och CGI/Logica. Erik Hantoft, tidigare VD för Modul-System, Ballingslöv och Kemetyl, tillträder som ny styrelseledamot.

Candidators VD Henrik Johansson kommenterar: ”Från Candidators perspektiv är det mycket positivt att få Sobro som ny huvudägare. I vår fortsatta expansion är det en klar fördel att ha en kapitalstark ägare som också kan bidra med kompetens och erfarenhet.”

”Candidator är ett mycket välskött företag med en spännande position i den växande marknaden för IT-drift och outsourcing till små och medelstora företag. Candidator har en hög nivå på teknisk kompetens och infrastruktur, vilket kombinerat med oöverträffat kundfokus kommer ge bolaget stora konkurrensfördelar under bolagets fortsatta tillväxtresa”, säger Ronny Roos.

 

Kontaktpersoner
Henrik Johansson, VD Candidator AB
0322-67 10 05

Ronny Roos, ny styrelseordförande Candidator AB
070-299 53 35

David Stenlund Sager, Sobro AB
073-908 64 49

Sobro AB är ett privat investeringsbolag som ägs av bröderna Ragnar och Per-Olof Söderberg. Sobro investerar i små och medelstora svenska onoterade företag med goda tillväxt- och utvecklingsmöjligheter. Sobros målsättning är att över tid äga och utveckla 6-8 strategiska verksamheter. Utöver Candidator är Sobro även huvudägare i Scandinavian Photo, NCS Colour, Nordomatic och Tengbom.