Appnet byter namn till Candidator i Stockholm

Candidators förvärv av Appnet AB är nu fullbordat. Vi byter nu namn på Appnet AB till Candidator i Stockholm AB.

Robert Malmberg blir nu ansvarig för Candidators verksamhet i Stockholm. Vi vill hälsa alla Appnets kunder, partners, leverantörer och anställda mycket välkomna till Candidator, och ser fram mot en fortsatt spännande resa tillsammans.

Johan de Verdier
VD Candidator AB