Candidator förvärvar Knowit Services i Norge och Sverige

Candidator har som vision att vara en nordisk IT-partner som är erkänd för att leverera en overkligt bra kundupplevelse. Under 2014 har expansion skett i Sverige med fokus på Stockholm och Malmö. Nu tas nästa steg mot visionen genom att Candidator förvärvar samtliga aktier i Knowit Services AS med dotterbolag i Norge och Knowit Services AB i Sverige, samt ett drygt 50 % ägande i en modern driftshall i Bergen.

Förvärvet innebär att Candidatorkoncernen etablerar en närvaro i Bergen, Oslo och Borlänge, och uppnår en årlig omsättningstakt på ca 200 MSEK. Tillträdet av verksamheten beräknas ske under januari 2015.

Knowit Services har lång erfarenhet av IT-drift och support. Bolaget har sedan starten år 2000 arbetat tätt tillsammans med andra Knowit-bolag, som är kända för att utveckla innovativa lösningar i en rad branscher. Bolaget har därför en mycket hög kompetens att drifta och förvalta dedikerade lösningar och har en mängd kunder inom bank/finans, handel, industri och tjänstesektorn.

Som en del i denna affär kommer också ett brett samarbetsavtal att slutas mellan Candidator och Knowit som både innebär att Candidator kommer att leverera omfattande IT-drift och tjänster till Knowit-koncernen i såväl Sverige som Norge, och att gemensamma erbjudanden mot den externa marknaden tas fram.

”I och med denna mycket strategiska affär har vi nu en fantastisk plattform för fortsatt expansion. 2014 har varit ett år där Candidator vuxit mycket starkt organiskt och vunnit många nya kunder. Till detta lägger vi nu förvärvet av Knowit Services, vilket ger oss ännu bättre möjligheter att ge våra kunder en mycket bra kundupplevelse. Jag är också mycket förväntansfull inför de möjligheter vi har tillsammans med Knowit framöver i både Sverige och Norge. Att vi sedan får Knowit-koncernen som stor kund och ett antal nya medarbetare känns nästan overkligt bra”, säger Johan de Verdier, VD för Candidator.

”Försäljningen av Knowit Services till Candidator är ett naturligt steg för alla parter. Knowit Services kommer in i en verksamhet som satsar på deras kärnverksamhet, Candidator får ett naturligt insteg på den attraktiva norska marknaden och vi på Knowit renodlar vår verksamhet och utvecklar koncernen i enlighet med våra strategier. Jag är säker på att både Knowit Services och Candidator kompletterar varandra på ett utmärkt sätt. Vi kommer att fortsätta utveckla samarbetet med Candidator och Knowit Services också i framtiden, vilket vi ser mycket fram mot”, säger Per Wallentin, VD och koncernchef för Knowit.

”Vi kommer till ett bolag med mycket hög kompetens. Candidator är ett offensivt och välskött bolag med bra och finansiellt starka ägare. Detta i kombination med den position vi redan etablerat på den norska marknaden ger oss goda förutsättningar att expandera vidare i Norge. Vi skall också fortsätta att arbeta tätt tillsammans med Knowit”, säger Lars Solbakken, VD för Knowit Services.

Visa pressmeddelande