KA Lundbladh väljer Candidator och Knowit som leverantörer i ett fruktsamt samarbete

KA Lundbladh är ett privatägt, kedjeoberoende importföretag av frukt och grönt. Verksamheten bedrivs i Helsingborg och Malmö och kan med ett rikstäckande transportnät erbjuda dagliga leveranser. KA Lundbladh har levererat frukt och grönt till grossister, stormarknader och butiker i över 80 år med service och kvalitet i fokus.

Candidator har som vision att vara en nordisk IT-partner som är erkänd för att leverera en overkligt bra kundupplevelse. Candidator öppnade nyligen ett kontor på Baltzarsgatan i Malmö, för att därifrån ännu bättre kunna leverera lokal support till Candidators alla befintliga kunder i Sydsverige och Köpenhamn.

Knowit Infra Syd är en organisation om specialiserats sig på att förflytta IT-infrastruktur från ett läge till nya förutsättningar. Antingen det handlar om att minska kostnaderna eller öka kvalitet på leveransen så är de experter på att förbereda och leda dessa förändringar.

Knowit Infra Syd har i denna affärsöverenskommelse ansvarat för flytten av alla KA Lundbladhs befintliga IT-infrastruktur och IT-drift till Candidators driftshallar. Candidator ansvarar sedan för all IT-drift åt KA Lundbladh i minst tre år.

”Vi valde Candidator och Knowit för att de hade ett attraktivt erbjudande, där vi fick det bästa av två världar. Dels Knowits långa erfarenhet av förflyttning av IT-infrastruktur, dels Candidator trygga och säkra IT-drift. Vi är, så långt, mycket nöjda med samarbetet”, säger Johan Andersson, VD för KA Lundbladh.

”Att så snabbt få nya kunder i Sydsverige är förstås väldigt roligt nu när vi etablerat oss i Malmö. Att vi dessutom gör det tillsammans med Knowit Infra Syd är nästan overkligt bra.  Vi kommer nu att säkerställa att vi i KA Lundbladh får en mycket nöjd kund, som kan vara en bra referens för oss. Jag hoppas också på fler bra tillfällen att samarbeta med Knowit, där vi ju har väldigt komplementära tjänster ”, säger Johan de Verdier, VD för Candidator.

”Vi är både stolta och glada att vi fått en ny kund i KA Lundbladh, där vi nu levererat en förflyttning av IT-infrastruktur på överenskommen tid, kvalité och kostnad. Jag hoppas på många fler sådana affärer, gärna tillsammans med Candidator”, säger Ola Ehrstedt, VD för Knowit Infra Syd.

Visa pressmeddelande