Candidator fördjupar samarbetet med Microsoft och blir medlem i Microsoft Cloud OS Network och har fått Cloud Solution Partner-status

Microsoft har bildat Cloud OS Network (COSN), som är en global grupp av utvalda tjänstleverantörer som har ett nära samarbete med Microsoft för att erbjuda sina kunder Azure-aktiverade hybridmolnlösningar. I Sverige finns ett 10-tal leverantörer utvalda.

Att vara Cloud Solution Partner (CSP) innebär att en partner kan kombinera egna tjänster med Microsofts molntjänster och där partnern tar totalansvar för kundrelationen. Detta innebär att partnern är ansvarig för support, leverans, underhåll och fakturering för den totala leveransen.

Candidator har som vision att vara en nordisk IT-partner som är erkänd för att leverera en overkligt bra kundupplevelse. Under 2015 har expansion skett i Sverige med fokus på Stockholm och Malmö och vid årsskiftet 2014/2015 förvärvade Candidator Knowit Services i Bergen, Oslo och Borlänge och har nu en omsättningstakt på drygt 250 MSEK.

Under det senaste året har Candidator utvecklat ett erbjudande där man kombinerar drift i egna PCI-certifierade driftshallar med Microsofts publika molntjänter, exempelvis Office365 och Azure. Genom att nu få COSN-status och bli CSP stärks detta erbjudande än mer.

– Candidator har en stark position i den svenska och norska outsourcing-marknaden och att de nu dessutom kan erbjuda våra publika molntjänster som en del i sitt erbjudande ser vi som mycket positivt. Vi ser att marknaden söker leverantörer som har förmågan och viljan att ta det bästa från två världar och ta totalansvar för hela leveransen, säger Anders Fuchs, Affärsutvecklingschef för Serviceproviders på Microsoft AB.

– Vi är oerhört stolta över av få en COSN-status och att vi dessutom kan inkludera Microsofts publika molntjänster som en del i vår totala leverans. Vi är övertygade om att kombinationen mellan våra egna driftshallar och Microsofts publika molntjänster är en viktig del för att kunna leverera en overkligt bra kundupplevelse, som ju är vår vision, säger Johan de Verdier, VD för Candidator AB.

 

Visa pressmeddelande