Erlandsson Bygg väljer Candidator som IT-driftleverantör

Erlandsson Byggs verksamhet består av samverkansentreprenader, traditionella byggentreprenader och byggservice som om- och nybyggnader med total- och generalentreprenader. Deras kunder finns inom stat, kommun, försäkringsbolag och privata fastighetsägare.

Det finns tre nyckelord som mer än något annat kännetecknar framgångsrika företag inom byggbranschen idag: kunnande, förtroende och effektivitet. På Erlandsson Bygg AB är det där något som sitter i ryggmärgen sedan generationer tillbaka. De vet att det bara är kundens framgång som är deras framgång.

Idag är Erlandsson Bygg en verksamhet som finns representerade på 28 orter i Sverige och har verksamhet över stora delar av landet. Erlandsson Bygg AB omsätter ca: 2800 Mkr och har c:a 900 anställda.

Candidator har som vision att vara en nordisk IT-partner som är erkänd för att leverera en overkligt bra kundupplevelse. Under 2014 har expansion skett i Sverige med fokus på Stockholm och Malmö. Vid årsskiftet 2014/2015 förvärvade Candidator Knowit Services i Bergen, Oslo och Borlänge och har nu en omsättningstakt på knappt 250 MSEK.

Erlandsson Bygg har valt Candidator som leverantör av all IT-drift de närmaste tre åren. Överflyttning av IT-miljön från Erlandsson Bygg till Candidator pågår för fullt sedan årsskiftet.

”Candidator är en leverantör vi anser passar oss väldigt bra, de har stor erfarenhet av vår bransch, satsar på kvalitet i alla led och har förmåga att leverera en stabil, flexibel IT plattform av högsta kvalitet. Att leverera en IT miljö med höga krav till ett expansivt bolag som Erlandsson Bygg är en svår utmaning men vi är helt övertygad om att Candidator är rätt leverantör för den uppgiften och vi ser med spänning fram emot vårt samarbete.” säger Tobias Hagrenius, VU-Chef, på Erlandsson Bygg AB.

”Vi är otroligt stolta att få Erlandsson Bygg som kund. Byggbranschen är en bransch som vi har mycket erfarenhet av, och som dessutom har mycket att lära oss i IT-branschen. Denna affär är mycket viktigt för oss då den stärker oss i samtliga regioner vi verkar i Sverige. Att få ett så namnkunnigt bolag som Erlandsson Bygg som kund är för oss som bygger företag nästan overkligt bra”, säger Johan de Verdier, VD för Candidator.

 

Visa pressmeddelande