IT-partnering i praktiken

Sätt alla IT-leverantörer i samma rum och se vad som händer. Då blir det inte lika lätt att skylla på varandra och istället börjar man prata om hur kundens verksamhet kan bli bättre. Det hävdar Stadmissionens IT-chef Mona Ekesryd som nu valt att börja arbeta enligt Candidators IT-partneringmodell.

Mona Ekesryd, IT-chef Stadsmissionen

 

När Candidator hörde av sig och presenterade sina idéer kändes det som att det mesta föll på plats.

Mona Ekesryd hade arbetat med IT i 25 år under en period av stark framtidstro och en fantastisk teknisk utveckling. Men när det gäller samarbetsformerna mellan kund och leverantör hade utvecklingen inte gått lika fort.

– Jag saknade en samarbetsform som byggde på öppenhet och där kunden på allvar var i fokus. Så när Candidator hörde av sig och presenterade sina idéer blev jag glad. Det låter kanske lite konstigt men att jobba i täta partnerskap har varit och är ganska ovanligt i branschen, i alla fall i en strukturerad form, säger Mona Ekesryd. 

Samarbetet med Candidator har pågått i snart ett år. Upplägget skiljer sig stort från traditionella outsourcing-avtal som är vanliga i branschen och som anses låsa fast parterna i något som nästan kan liknas vid ett skyttegravskrig där kund och leverantör lägger allt för mycket kraft på att bevaka sina egna intressen, i stället för att fokusera på vad som skapar mervärde åt kunden.

I projektet levererar Candidator serverlösningar men också ett projektledarskap som omfattar andra delar av IT-leveransen till Stadsmissionen. Detta innebär också ett tätt samarbete med andra leverantörer för att kundmålen ska kunna uppnås.

– När leverantörer jackar i där andra slutar är risken stor att man inte bryr sig om helheten utan bara ser till sin lilla del. Arbetar man istället i ett partnerskap blir det lättare att se vad man som enskild aktör kan tillföra kunden, säger Mona Ekesryd och fortsätter:

– När man samlar alla i samma rum blir det ju också svårare med pajkastning och istället börjar man prata om hur man ska göra det bättre för oss. 

Ett avtal har träffats som löper på tre år med option på förlängning, först ett år och sedan på ytterligare ett år. Det finns många fördelar med långa avtal, anser Mona Ekesryd. Att byta leverantör är en stor sak. Korta avtal drabbar ofta den som är målet för leveransen, det vill säga medarbetarna, som får vara med om den ena förändringen efter den andra och aldrig riktigt får njuta av resultatet av ett bra partnerskap, hävdar Mona.

– Det är viktigt att inse att IT-Partnering framför allt bygger på tillit. Formen ställer stora krav på beställaren som måste göra sin hemläxa ordentligt och kolla upp leverantören innan man tecknar avtal, säger Mona Ekesryd. 

Johan de Verdier är VD på Candidator och även delaktig i kundrelationen till Stadsmissionen. 

Han hävdar att det är just samarbetsformen som många gånger är avgörande när kunden till slut väljer sin leverantör.

– I kunddialogerna trycker vi hårt på att ett ömsesidigt förtroende och personliga relationer är mycket viktigt för att vi tillsammans skall åstadkomma goda resultat, säger Johan de Verdier. 

Tekniken och kunnandet skiljer sig inte jättemycket mellan konkurrenterna. Skillnaden ligger snarare i det kulturella och synen på kunden, hävdar Johan.

– Vi lägger stor vikt på att lära känna varandra tidigt i affärsrelationen. Vi vill gärna ha en bred kontaktyta mellan oss och våra kunder och skapa en gemensam förståelse för båda parters verksamhet. Vi ser att det skapar större delaktighet och ett ännu större engagemang som ger att både vi och våra kunder är vinnare, säger Johan de Verdier. 

 

Vill du veta mer om IT-partnering, klicka här.