Swegon AB väljer Candidator som IT-leverantör

Swegon levererar komponenter och genomtänkta systemlösningar som skapar bra inomhusklimat och bidrar med avsevärda energibesparingar för alla typer av byggnader.

Swegons produkter ger den totala lösningen för det perfekta inomhusklimatet. Inklusive utländska försäljningsbolag har Swegon totalt 1900 anställda och omsätter drygt 3,5 miljarder SEK. Swegon är ett av affärsområdena inom Investment AB Latour.

Candidator har som vision att vara en nordisk IT-partner som är erkänd för att leverera en overkligt bra kundupplevelse. Under 2015 har expansion skett i Sverige med fokus på Stockholm och Malmö och vid årsskiftet 2015/2016 startades ett Göteborgs-kontor. Candidators omsättningstakt är nu på drygt 300 MSEK. Under senaste året har en kraftig förstärkning skett av 24/7/365-support på flera olika språk, utbyggnad av driftshallar till Tier 3-standard och många automatiserade tjänster.

Swegon har valt Candidator som totalleverantör av IT för samtliga verksamheter i världen fördelade på c:a 70 platser med sammanlagt c:a 1650 användare. Avtalet är femårigt med en option på förlängning. Projektet med att flytta in Swegons IT-miljö påbörjas omedelbart, och inkluderar också övergång av IT-personal från Swegon till Candidator.

– Vi valde Candidator för att de har visat stor förståelse för var vi är idag när det gäller vår IT-infrastruktur, och samtidigt kunnat visa hur de kan hjälpa oss att komma till vårt önskade läge när det gäller en gemensam, standardiserad och global IT-miljö, säger Andreas Örje Wellstam CFO på Swegon.

– Att få förtroende att få en kund som Swegon är fantastiskt. Det är en stor möjlighet för oss som bolag. Vi ser att bolag med huvudkontor i Norden med upp till några tusen användare och höga krav på tillgänglighet och support med en internationell verksamhet är ett kundsegment där vi vinner framgångar. Denna affär kommer att utveckla oss än mer i den riktningen, säger Johan de Verdier, VD på Candidator AB.

 

Pressmeddelande