Candidator har utsetts som IT-partner i projektet "Förbifart Stockholm"

Candidator har utsetts som IT-partner till ett av de stora infrastrukturella byggprojekten inom det jättelika projektet ”Förbifart Stockholm” som upphandlas av Trafikverket och tilldelats Lovön Samverkan AB som är ett joint venture mellan 2 stora Italienska bolag.

Candidator valdes tack vare dess unika standardisering av IT-tjänster kopplat till Microsofts molntjänster, vilket gör att första fasen av projektet kunde etableras på mindre än en vecka.

Nästa fas utgörs av den permanenta etableringen av byggsiten som kommer husera byggnader, tunnelborr, maskinparken och 350 byggarbetare, som skall vara uppkopplade med modern IT-miljö och de senaste integrationerna till Microsofts molntjänster.

För mer info kontakta kundansvarig, Jonas Lekman alternativt projektledare, Benjamin Lilja.