Candidator utvecklar åt Bris

Bris, Barnens rätt i samhället, har krokat arm med Alingsåsföretaget Candidator. Tillsammans ska de nu utveckla en helt ny digital miljö för den ideella organisationen.

 

Efter att tidigare haft flera olika leverantörer av IT-tjänster valde Bris under förra året Alingsåsföretaget Candidator som leverantör. En viktig del i samarbetet är att utveckla Bris digitala miljö för att ge större, och nya, möjligheter för barn och unga att kontakta organisationen. Arbetet ingår i Bris tvååriga projekt ”Nästa generationsstöd på nätet”, som finansieras med stöd från Postkodlotteriet.
– Vi ser hela tiden ett behov av att utveckla våra digitala tjänster och vi vill ligga i framkant. Men det krävs mycket utveckling för att komma dit, säger Hanna Persson, kurator på Bris och projektledare för projektet ”Nästa generationsstöd på nätet”.

Idag sker en majoritet av kontakterna med Bris via chat och mail.
– Lägger vi dessutom till forum så är det en jättestor del av vår verksamhet. Vi är helt beroende av det för att kunna erbjuda stöd till de ungdomar som behöver stöd, säger Hanna Persson.
I samarbete med Candidator ska de textbaserade stödkanalerna, framförallt just chat och mail, utvecklas.
– Vi ska lyfta oss lite och lägga till fler element utöver rent skriven text. Det kan handla om att man kan skicka med emojis, filmer eller bilder och genom det kunna få in fler nyanser i samtalet.
Dessutom tittar man på att hitta former för att lättare kunna övergå från skrivet till talat samtal.
–För många är det enklare att skriva, men vi vet att vi kan komma längre i ett talat samtal, så vi tittar på hur vi kan underlätta den övergången.
Att chatta tillsammans i en grupp med en kurator är en annan funktion som snart kan bli verklighet.
– På så sätt kan de stärkas av andra erfarenheter men fortfarande helt anonymt, säger Hanna Persson.
Ett flertal utvecklare hos Candidator i Alingsås är inblandade i arbetet med att ta fram de nya funktionerna åt Bris.
– Alla de delar Bris behöver har vi kunskap om. I Alingsås har vi hela grupperingar, bland annat utvecklare som är sysselsatta i arbetet med skräddarsy lösningar åt Bris, och vi har en telefongrupp som arbetar med telefonifrågorna. Vi har helheten för att lösa de utmaningar de har, säger Johan Wilhelmsson, försäljningschef på Candidator.
Projektet som Candidator och Bris driver kommer släppa delfunktioner från våren och mot hösten.
– Vi kommer lansera funktioner efterhand, de första delarna någonstans i februari/mars. Det blir ett spännande år, säger Hanna Persson.

För Candidator blir samarbetet med Bris inte det första med en ideell organisation.
– Främst känns det väldigt bra att göra en insats för barn. Det är så många som har det tufft. På så vis är det roligt att vi på Candidator kan hjälpa barn att snabbare få hjälp via chat och telefoni, så att det verkligen fungerar. Det tycker vi är det roligaste med det här projektet, att det gör skillnad i samhället, säger Johan Wilhelmsson.