IT-säkerhet ”på kran” räddningen för både stora och små företag

I takt med att cyberhoten blir fler och attackerna mer frekventa får små och medelstora företag allt svårare att hänga med. För att hjälpa dessa företag har Candidator utvecklat iShield, en säkerhetslösning som täcker företagets alla behov. – Vi levererar säkerhet på ett modernt sätt: man köper tjänsten ”på kran” och betalar bara för det man använder, säger Tobias Hallengren på Candidator.

 

När deadlinen för GDPR nu kryper allt närmare är det många företag som kämpar med att uppfylla de nya säkerhetskraven. Dessutom har rapporterna om nya cyberattacker avlöst varandra under året och satt ytterligare press på företagens IT-avdelningar. Enligt Chung-wai Lee, Security Account Manager på Cisco, står IT-säkerhet därmed högt upp på dagordningen hos alla företag, oavsett storlek.     

– Större organisationer har dock, generellt sett, bättre förutsättningar för att kunna tackla de IT-säkerhetsutmaningar som vi möter idag. Mindre och mellanstora företag har däremot sällan de resurser och den kompetens som krävs för att kunna bygga upp en god skyddsförmåga ”in-house”. Därför blir de också oerhört sårbara vid en cyberattack, säger hon.

En bidragande orsak till detta är det paradigmskifte som just nu sker inom it-säkerhet. Eftersom det inte finns några säkerhetssystem som kan stoppa allt har företagen tvingats ställa om. Idag handlar säkerhetsarbetet därför primärt om att bygga upp sin förmåga att detektera intrång och ta reda på orsaken och omfattningen av skadan, för att sedan kunna sätta in rätt åtgärder och dra lärdomar för framtiden.

Enligt Chung-wai Lee kräver det här säkerhetsarbetet både mer resurser och större kompetens, samtidigt som det ökar kostnaderna för företagen. Därför får många företag också svårt att hantera allt säkerhetsarbete på egen hand.

–  Att ha en sådan funktion själva är ofta svårt för små- och mellanstora företag att motivera. Behovet finns utan tvekan och jag ser också att allt fler företag tittar efter att kunna köpa in en säkerhetsfunktion som tjänst istället.

För att ”säkerhet som tjänst” ska fungera menar dock Chung-wai Lee att företagen måste vara införstådda i att de inte bara kan lämna över allt ansvar till leverantören. Ett optimalt samarbete kräver istället en kontinuerlig dialog för att hela tiden förbättrar säkerhetsarbetet och verksamhetens skyddsförmåga.

 

Några som specialiserat sig på den typen av partnerskap är IT-företaget Candidator. De lanserade förra året, som första Cisco-partner i Norden, en säkerhetslösning som innehåller flera av Ciscos säkerhetstjänster. Lösningen, som går under namnet iShield, har idag tiotusentals användare och ingen av dessa har drabbats av ransomware-virus. 

Enligt Tobias Hallengren, produktspecialist på Candidator, är styrkan i iShield att det är en både bred och flexibel Enterprise säkerhetslösning som tar hänsyn till alla behov hos kunderna.

– Vi levererar säkerhet på ett modernt sätt: man köper tjänsten ”på kran” och betalar bara för det man använder. I tjänsteleveransen ingår all administration och förvaltning och vi jobbar ständigt med proaktivt förbättringar i ett nära samarbete med Cisco. Våra säkerhetstekniker sitter också dagligen och analyserar kritiska larm för att fånga upp rätt typ av aktiviteter. Detta gör att vi kan vara en leverantör som erbjuder en säker IT-plattform för våra kunder och kan agera snabbt vid kritiska incidenter.

För att minimera risken för virus och angrepp bygger iShield på flera säkerhetslager och erbjuder i dagsläget skydd för datorer, servrar och brandväggar. Inom kort kommer vi även kunna erbjuda skydd för mobiltelefoner.

– När vi lanserade tjänsten var det mycket focus runt Ransomware-problematiken och den har vi lyckats stoppa otroligt bra. Nu är nästa utmaning GDPR vilket många är oroliga över, med iShield har vi riktigt bra verktyg för att identifiera intrång och påvisa vad som har hänt om något skulle lyckas ta sig in, säger Tobias Hallengren.

 

En av de kunder som använder tjänsten är konsultbolaget Knowit. Deras CIO, Johan Schmidt, berättar att Knowit tilltalades av att iShield är en modern säkerhetslösning som både är motståndskraftig mot dagens hot och skadliga programvaror samtidigt som skyddet täcker alla operativsystem som är aktuella inom Knowits infrastruktur. Dessutom levde tjänsten upp till deras krav på att säkerhetsverktygen inte fick bromsa upp arbetet och att leverantören kunde ta ett stort ansvar och agera fort vid en incident.

– Vi har hittills inte haft några incidenter av exempelvis ransomware, så jag är mycket nöjd med hur bra iShield fungerat, säger Johan Schmidt.

 

Tobias Hallengren, produktspecialist på Candidator | 0733 471 033 | tobias.hallengren@candidator.se