REAC väljer Candidator som total IT-leverantör

REAC utvecklar, tillverkar och säljer elektriska linjära ställdon, lyft- och tiltsystem, samt kontrollsystem till den globala medtech industrin. Kunderna återfinns framförallt inom medicinsk rehabilitering, där REAC är underleverantör till flertalet av de större tillverkarna av elektriska rullstolar.

REAC omsätter idag 450 MSEK och är 400 anställda. Företaget ägs av Latour Industries AB, en del av Investment AB Latour – ett investmentbolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap.

Candidator har som vision att vara en nordisk IT-partner som är erkänd för att leverera en overkligt bra kundupplevelse. Sedan 2014 har expansion skett i Sverige med fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö. Vid årsskiftet 2014/2015 förvärvade Candidator Knowit Services i Bergen och Oslo. Candidator-koncernen har nu en omsättningstakt på cirka 450 MSEK och är knappt 300 anställda.

REAC AB, som nu bytt från en annan IT-leverantör till Candidator, kommer att erhålla en total IT-leverans från Candidator. Leveransen innehåller allt från kommunikation, mjuk och hårdvara till drift och support. Avtalet är på tre år och leveransen har redan påbörjats.

– Reac har bytt till Candidator på grund av att de har ett kostnadseffektivt erbjudande, en tilltalande samverkansmodell mellan leverantör och kund, är organiserade i kundteam och arbetar utifrån tydliga och väl genomarbetade processer. Utöver detta har Candidator goda referenskunder inom Latour-koncernen, säger Mattias Nurman, CIO på REAC AB. Under denna korta tid tillsammans med Candidator har flera förbättringsområden identifierats och implementerats vilket bevisar att Candidator är en proaktiv partner. Jag har också en total överblick och insikt i leveransen från Candidator via kundportalen vilket känns mycket tryggt. Jag ser mycket positivt på en lång partnerrelation tillsammans med Candidator.

– Att få REAC som ny kund är väldigt hedrande för oss på Candidator. Vi har sedan tidigare flera bolag i Latour-koncernen med bland annat kunder som Swegon och Hultafors. Vi kommer göra allt för att REAC skall få en overkligt bra kundupplevelse, i enlighet med Candidators vision. Det är på det sättet vi får fler kunder och vi hoppas på fler kunder från Latour Industries i framtiden, säger Johan de Verdier, VD på Candidator AB.

 

Visa pressmeddelande