Öresundsregionen är en marknad med snabb tillväxt och stor potential

Candidator är ett snabbväxande IT-företag med fokus på kundnytta och tillväxt genom expansion och utveckling av service och tjänster. Nu satsar man offensivt i Öresundsregionen med kontor i Malmö.

Framgångssagan Candidator började redan 1997 när företaget startades av två unga IT-entreprenörer. Utvecklingen har i stort sett bara pekat åt ett håll – rakt upp! Nu senast med ett nyöppnat kontor i Malmö sedan två år tillbaka.

– Vi ser Öresundsregionen som en av de mest intressanta regionerna. Här finns ett expansivt näringsliv, men också många företag som vi kan erbjuda bra och säkra IT-lösningar, säger Paul Skarin som är regionchef för Region Syd.

– Primärt vänder vi oss till medelstora företag. Det är där vi kan göra mest nytta.

 

Stark tillväxt i Öresundsregionen

Candidator har gjort sig känt för att leverera kompletta IT-drift-, telefoni och outsoursingstjänster under maximen ”Make ITSimple”.

– Vår strategi är att bygga långsiktiga kundrelationer genom att kombinera hög servicenivå med effektiva IT-lösningar som ger våra uppdragsgivare tydliga affärsmässiga fördelar, fortsätter Paul. Vårt huvudkontor finns i Alingsås där vi också har flera toppmoderna datahallar som dygnet runt, året om, levererar stabil och effektiv IT-drift. I dag har företaget drygt 300 anställda och omsätter cirka 450 miljoner kronor.

– På sikt ska vi bli ännu fler. Inte minst i Malmö där vi hoppas kunna fördubbla antalet medarbetare till ett 60-tal redan inom ett år. Den snabbaste tillväxten sker faktiskt här nere, vilket visar att vår satsningär helt rätt.

– Under de närmaste månaderna kommer vi därför att ha ett stort behovav att rekrytera nya, kompetenta medarbetare till vårt team.

 

Overkligt bra kundupplevelse

Det finns flera faktorer, menar Paul Skarin, till Candidators framgångar. En är att företagets tjänster är välpaketerade. Det är lätt att förståvad man får och vad det kostar.

– En annan orsak är att vi levererar, som vi brukar säga, en overkligt bra upplevelse. Vi har kompetenta och engagerade medarbetare, men arbetar också efter en annan modell än vad som är brukligt i vår bransch. Den går ut på att arbeta så nära våra uppdragsgivare som möjligt, att bli deras förlängda IT-avdelning i den omfattning som kunden önskar. I praktiken innebär det att alla våra kunder har ett dedikerat team knutet till sig som känner företaget på djupet och vet vad som är viktigt för företaget.

 

Fokus på IT-säkerhet

En annan starkt bidragande orsak till framgångarna är den höga säkerhet Candidator erbjuder

– För företagen är det i dag den kanske enskilt viktigaste faktorn för val av samarbetspartner. Våra drifthallar i Alingsås har den högsta säkerhets nivån, senast med TIER-3 klass som bland annat innebär att anläggningen har dubbla kylsystem, dubbla datafunktioner, flera från varandra skilda hallar och personal som är säkerhetsklassad. Candidator är också ett av få svenska IT-företagsom är PCI-certiferat. Det innebär att man kan hantera stora mängder kortdata, vilket är av stort intresse för finansiella aktörer som exempelvis banker och kreditkortsföretag.

– Till detta ska också läggas iShield som är ett egenutvecklat system som skyddar för attacker med krypterade virus, berättar Paul Skarin. Efterfrågan på just den här tjänsten har varit enorm under senare tid och vi ser en fortsatt stark efterfrågan.

 

Systemstöd för GDPR

Under första halvan 2018 införs inom EU, som de flesta säkert redan känner till, ett nytt regelverk, GDPR, med ett utökat personuppgiftsskydd. I Sverige kommer det att ersätta den nuvarande PUL-lagen.

– För många företag med känslig kundinformation innebär förändringen ett ökat ansvar för hur man lagrar och handskas med dessa uppgifter, så att dessa är skyddade och inte kan bli åtkomliga för utomstående aktörer.

– På Candidator kan vi erbjuda en portal med olika funktioner, bland annat en samlad plats att föra register och ett systemstöd för den hantering som GDPR kräver. Systemet är neutralt så till vida att det inte förutsätter någon förutbestämd programvara.

 

Hybrid Cloud lösningar

Olika molntjänster, bland annat Microsofts Azure, får allt fler användningsområden och därmed också en större spridning. Candidator har omfattande kompetens och ett standardiserat erbjudande med avseende på Office 365 och Hybrid Cloud lösningar.

– Vissa företag har inte kunnat använda denna typ av tjänster eftersom Microsofts servrar rent fysiskt står placerade i Nederländerna och på Irland samtidigt som den data företagen har inte får lämna Sverige. Det problemet är nu löst och vi kan nu som ett av få företag i Sverige erbjuda en speciallösning, Microsoft Azure Stack, som gör att informationen de facto lagras i Sverige och ingen annanstans.

– Vi är övertygade om att detta kommer att väcka stort intresse, inte minst bland företag inom den finansiella sektorn och inom sjuk- och hälsovård som dagligen hanterar stora mängder känslig information, avslutar Paul.