Candidator DGC levererar IT till avreglerad spelmarknad

Candidator DGC levererar IT till avreglerad spelmarknad

Hela Sveriges spelmarknad står inför en förändring när marknaden avregleras. Den 1 januari 2019 införs ett licenssystem på den svenska spelmarknaden och spelmonopolet slopas. Målet är att skapa en mer kontrollerad och säker spelmarknad med lika villkor.

I samband med avregleringen outsourcar nu Svensk Travsport all sin IT till Candidator DGC, något som tidigare hanterats av deras dotterbolag ATG. Svensk Travsport driver 33 travbanor i Sverige och där kommer nu Candidator DGC förändra IT-miljön för att dels garantera konkurrensneutralitet men också för att möta kraven kring avregleringen. Att hålla hög säkerhet och tillförlitlighet på travbanorna är otroligt viktigt när nu flera licensierade spelbolag nu aktivt kommer att agera på den svenska spelmarknaden.

”Ambitionen är att Svensk Travsport ska erbjuda den ledande plattformen för alla aktörer som vill kommersialisera rättigheter och data från travsport. Med teknologi som främsta katalysator ska Svensk Travsport bli en marknadsgarant och skapa möjligheter som driver utvecklingen av sporten och spelet framåt.” säger Niklas Sigsjö, tf CIO på Svensk Travsport.

”Vi kommer leverera IT till Svensk Travsports travbanor, kontor och applikationer, samt vara deras IT-stöd genom denna förändringsresa. Branschens förutsättningar och användarnas beteende kommer förändras och därför valde Svensk Travsport vår förmåga att driva och utveckla en modern IT-plattform. Vi har en leveransförmåga som gör att deras IT kommer ligga i framkant och möjliggöra denna förändringsresa mot en avreglerad spelmarknad.” säger Jonas Lekman på Candidator.

”Candidator DGCs paketering bygger på våra standardtjänster som vi sedan paketerar tillsammans med de kundspecifika kraven. Detta resulterar i en modern och kostnadseffektiv leverans med hög säkerhet och fokus på kunden. I upphandlingen med Svensk Travsport och Svensk Galopp tror jag att det var just detta som gjorde att de tidigt tittade åt vårt håll.” fortsätter Jonas Lekman. 

”Vi valde Candidator DGC efter en omfattande upphandlingsprocess. Travsporten står inför stora förändringar på den omreglerade spelmarknaden och för oss var det viktigt att ha en stabil och kundfokuserad leverantör av IT-tjänster. Vi tror att Candidator DCG kommer att kunna ge oss just det och det känns tryggt att ha med dem i det stora förändringsarbetet vi går in i nu.” säger Ulf Hörnberg, tf vd på Svensk Travsport.

 

Kontaktpersoner
Jonas Lekman, Försäljning, Candidator, +46 8 409 092 47, jonas.lekman@candidator.se
Niklas Sigsjö, tf CIO, Svensk Travsport, +46 708 16 04 54, niklas.sigsjo@travsport.se
Ulf Hörnberg, tf vd, Svensk Travsport, ulf.hornberg@travsport.se