Candidator säkrar Compilators framtida expansion

Med 5000 användare online varje dag från 2000 företag i fem länder är IT-driften en kritisk framgångsfaktor för Compilator. Tjänsterna måste vara tillgängliga dygnet runt och klara av höga belastningar under speciellt högsäsong. För att få ännu bättre säkerhet, stabilitet och tillgång till expertis har Compilator därför tecknat ett samarbetsavtal med Candidator om att flytta hela driften av sina lösningar. Compilator räknar med att flytta in i Candidators serverhallar under sommaren.

”Vi ser att allt mer affärer görs upp under dygnets alla timmar och vi måste anpassa våra lösningar och vår drift efter detta. Med Candidator som partner får vi övervakning 24/7, och tillgång till deras experter inom optimering och effektivisering”, säger Compilators VD och ägare Anders Paulcén. ”Flera nya funktioner i den nya versionen av DäckData kommer att kräva mer datakraft och säkerhet vad gäller driften, vilket gör att ett komplett driftslösningsföretag som Candidator nu har blivit aktuellt för oss.”

”Candidators standardtjänster kommer att erbjuda en modern IT-plattform som effektiviserar driften med hjälp av automatisering och skalbara kapacitetstjänster. Compilator har några av Nordeuropas största däckdedjor och stora namn inom bilindustrin som kunder, och med stora krav på tillgänglighet är det tryggt för Compilator att vi har personal på plats i vårt datacenter dygnet runt. Vi är stolta och glada för att vi får förtroendet att leverera Compilators driftplattform och fokuserar nu på att få hela lösningen på plats så fort som möjligt” säger Magnus Ernblad på Candidator.

Compilator erbjuder mjukvarulösningar för bil- och däckhandeln. Lösningarna inkluderar hantering av sälj och lager, däckhotell samt administrativa funktioner som fakturering och bokföring. Kunderna kan även välja att koppla på en hemsida med bokningsmöjlighet eller en komplett webb-butik där slutkunden kan handla dygnet runt. Compilator grundades 1995 av Anders Paulcén, som kombinerade sina erfarenheter från sin pappas däckverkstad med sitt intresse för datorer. Mjukvarulösningen DäckData är nu den mest använda mjukvaran i däckbranschen på den Nordeuropeiska marknaden.

 

Magnus Ernblad, säljare Candidator, +46 739 44 65 20, magnus.ernblad@candidator.se

Anders Paulcén, VD Compilator AB, +46 10 199 27 00, anders.paulcen@compilator.com