Cloud Consulting - specialister på molnbaserade tjänster

Efter hög efterfrågan från flera kunder har Candidator nu paketerat kompetens inom molnbaserade tjänster i en ny avdelning, Cloud Consulting. Tillämpning och kompetens har funnits länge inom Candidator, men genom att fokusera på konsultativa leveranser kan Candidator ännu bättre möta marknadens stora behov av hjälp och rådgivning. Cloud Consulting arbetar med molnbaserade tjänster, främst med fokus på Azure och Office 365.

Cloud_consulting-candidator

Från vänster: Lasse Frändeby, Jens Rutgersson, Anders Hasselberg, Carl-Johan Osvald och Johan Häggström.

 

Stor efterfrågan

”Vi ser ett stort och ökande behov från företag att få hjälp med sina molnbaserade plattformar, framförallt Office 365 och Azure där utvecklingen går mycket fort just nu. Den snabba utvecklingen gör att det skapas nya möjligheter att arbeta effektivare, säkrare och kostnadseffektivt. En nyckel för att lyckas med detta är att utnyttja de resurser och lösningar som är bäst för den aktuella situationen. Plattformarna erbjuder idag ett smörgåsbord av funktioner, men det kräver erfarenhet och specialistkompetens för att bygga en optimerad lösning, som dessutom är säker och aktuell över tid. Här kan vi med våra seniora konsulter gå på djupet och verkligen hjälpa våra kunder att maximera sin investering fullt ut.” säger Jens Rutgersson som är ansvarig för Cloud Consulting.

Resan till molnet

Som konsulter har avdelningen möjlighet att hjälpa till med allt från design, rådgivning, migreringar eller kompletta teknikprojekt. Till exempel har Cloud Consulting designat och byggt Azure-miljön för Nobelprisets webbsida, nobelprize.org, en lösning som Candidator också har driftansvar för.

Ett område som får större betydelse i en lyckad resa till molnet är utbildning, något som tyvärr ibland glöms bort eller underskattas när man moderniserar applikationer och verktyg. Den fulla potentialen når man först när verktygen utnyttjas fullt ut av slutanvändarna och när man säkerställer att detta sker över tid. Cloud Consulting lägger därför stor vikt att kunna erbjuda både paketerade och skräddasydda utbildningar kopplade till de tekniska lösningarna. ”Vi älskar det konstanta lärandet som är en del av vår vardag och vi delar gärna med oss genom våra duktiga instruktörer.” säger Jens Rutgersson.

Säkerhet

Samtidigt som användningen av molnbaserade plattformar ökar måste även säkerheten öka.

”Man måste känna till att det är en balansgång mellan användarvänlighet och säkerhet. Riskerna ökar ju mer mobilt man arbetar och när det kommer nya sätt att arbeta ökar kraven på dataskydd och datasäkerhet. Man behöver ha koll på att data sprids och var data befinner sig.” säger Anders Hasselberg, specialist på Microsoft Azure.

Här kan du läsa mer om Cloud Consultings erbjudande.

 

Kontakt: Jens Rutgersson, +46 31 3818952, jens.rutgersson@candidator.se