Johan från Cloud Consulting stöttar SGS Studentbostäders egna IT-avdelning

SGS Studentbostäder har 80 anställda som arbetar från kontoret eller mobilt som fastighetsskötare. Det är inte bara medarbetarna som använder deras verksamhetssystem för olika ändamål, SGS har också 7 600 boende i sina fastigheter som har olika anledningar att besöka SGS hemsida. Här anmäler sökande sitt intresse till lediga lägenheter, med tanke på bostadsmarknaden och den stora efterfrågan kan man förstå att systemet utsätts för högt tryck när 15 lediga lägenheter släpps samtidigt.

Jan-Anders Jansson, IT-chef på SGS Studentbostäder och Johan Häggström, specialistkonsult i gruppen Cloud Consulting på Candidator DGC. 

 

SGS Studentbostäder har egna servrar i sina lokaler där bland annat affärssystem och extrern hemsida driftas. På SGS interna IT-avdelning arbetar 7 personer och de har främst hand om bredbandsverksamheten och verksamhetssystemen. År 2015 började SGS Studentbostäder outsoursa sin telefoni till Candidator DGC och sedan dess har samarbetet breddats. I mars 2018 började IT-chefen Jan-Anders Janson att se sig omkring efter en konsult som kunde stötta deras IT-avdelning. Inom Candidator DGC arbetar gruppen Cloud Consulting som har fokus på konsultativa leveranser. Teamet består av konsulter med bland annat djup kompetens inom flera molnplattformar. Johan Häggström i Cloud Consulting kunde fylla SGS behov och när han fick uppdraget utökades samarbete mellan SGS och Candidator DGC ytterligare.

”Jag har jobbat med många konsulter under åren och jag kan säga att det är fantastiskt att arbeta med Candidator DGC och Johan som bevisade sig snabbt. Den korta startsträckan var värdefull för oss, Johan var mycket mottaglig för hur vi arbetar här trots att han hastigt blev inkastad i vår situation. Jag har varit här i 25 år och i princip har ingen dag varit den andra lik. Jag tror att det spiller över och att man som konsult hos oss måste vara flexibel.” säger Jan-Anders som också varit konsult och började på SGS som student.

Johan är en tekniker med mycket bred kompetens, han är något av en databasspecialist med lång erfarenhet från databassidan. Bakom de flesta system finns en databas, när det dyker upp problem där kommer Johans kompetens väl till användning. Enligt Johan själv är det lättare att säga vad han inte arbetar med än vad hans roll faktiskt innefattar.

”Här dyker ett problem nästan aldrig upp två gånger, det är alltid något nytt som händer och då är det skönt med lång efarenhet av att arbeta ute hos olika kunder. Jag har sett mycket. Jag har ett varierat arbete här på SGS, det kan gå från att planera ett projekt till att snabbt flytta fokus till ett plötsligt ärende. När jag kommer till jobbet på morgonen tittar jag om backupen gått, om alla servrar är uppe och om allt är som det ska. Sedan kollar jag över nya ärende, även om det inte dykt upp något på morgonen brukar det trilla in under dagen. Det kan vara allt från att en vikarie behöver tillgång till ett system, till att någon utrustning ute på kontoren gått sönder. Man vet att dagarna kommer gå undan här i alla fall.” säger Johan.

Tillsammans med SGS planerar Johan just nu flera projekt som berör deras IT-avdelning och drift. Bland annat ska de ställa om verksamheten från fasta till mobila arbetsplatser, de ska långsiktigt byta ut hårdvaran för deras system mot en virituell plattform, och det digitala uthyrningssystemet som används för bland annat köhantering av SGS bostadsförmedling ska utvecklas. Samtidigt som projekt planeras och stora omställningar är på gång ska den dagliga driften och ärendehanteringen skötas.

”Jag tycker att det fungerar mycket bra att arbeta tillsammans med SGS Studentbostäder. De dagar jag är här varje vecka tar jag på mig SGS-kepsen, jag sitter på deras kontor och medarbetarna här blir mina kollegor. Som konsult blir det många kepsar i lådan.” säger Johan som verkar trivas på jobbet.

SGS studentbostäder är en stiftelse som verkar i Göteborg med syfte att skapa bostäder till studerande på Göteborgs Universitet och Chalmers Tekniska Högskola. Stiftelsen styrs av kommunpolitiker, Göteborgs Förenade Studentkårer och Göteborgs universitet. SGS Studentbostäder omsätter ca 400 miljoner om året och all vinst går tillbaka in i verksamheten.