Candidator är nu godkända för certifieringen ISO/IEC 27001:2013

Candidator har nu blivit godkända för certifiering enligt ISO/IEC 27001:2013. Det ligger mycket arbete bakom och vi är glada att nu stå med certifikatet i handen. Den 15 februari var allting på plats och certifieringen gick igenom.

Information i olika former är en av våra allra viktigast tillgångar. Vi behöver därför vara försäkrade om att vi hanterar och skyddar vår information på rätt sätt. Certifieringen ISO 27001 är en internationellt erkänd standard. Att vara certifierad visar att man bedriver ett systematiskt informationssäkerhetsarbete i organisationen och skyddar sina informationstillgångar.

”Att vi nu har certifieringen ISO 27001 visar att vi uppfyller säkerhetskraven inom sekretess, integritet och tillgänglighet vilka är de tre viktigaste områdena inom informationssäkerhet. Nu har vi försäkrat oss om att vi tänker rätt i vårt arbete med informationssäkerhet. Med denna ISO-standarden i ryggen blir det lättare att leva upp till lagar och krav, som till exempel dataskyddsförordningen GDPR. Vi får också en process för hur vi hanterar risker.” säger Mathias Johansson, säkerhetschef på Candidator.

Det är ett gediget arbete som ligger bakom för att bli godkänd i alla led. Det handlar om att först identifiera och hantera olika typer av information, utifrån en bestämd klassificering och dess intressenter. Man identifierar risker och vidtar åtgärder för att minska riskerna, och säkerhetsställer att det finns både skalskydd och tekniska skydd mot intrång och hot. Det kan handla om att skydda till exempel kod eller ritningar.

”I och med att vi nu är certifierade så vet man att vi håller en viss nivå i vårt säkerhetsarbete, och att vi blir kontrollerade regelbundet av en extern, oberoende organisation hur vida vi följer rutinerna. Den erkända standarden på ISO 27001 hjälper oss att stärka vårt varumärke ytterligare hos kunder och andra intressenter.” säger Mathias.

 

Certifiering

 

Mathias Johansson, Säkerhetschef, 0322 65 36 59, mathias.johansson@candidator.se