Ledningsförändring i Candidator DGC

Styrelsen för Candidator DGC meddelar idag att VD och koncernchef Jörgen Qwist har bestämt sig för att lämna sin roll för att söka nya utmaningar utanför bolaget.

Jörgen Qwist kommenterar: ”Sommaren har gett mig möjlighet att reflektera över min och bolagets situation. Efter 27 år på DGC, varav de sista 19 åren som VD, och det senaste året som ledare för både IPO-Only Enterprise och sammanslagningen av Candidator och DGC, känner jag att det är rätt tid att lämna över stafettpinnen till en ny VD och hitta nya utmaningar i livet. Jag är stolt och tacksam över min tid i bolaget och tror stenhårt på Candidator DGC:s framtid.”

Candidator DGC:s ordförande Magdalena Persson tar rollen som interim VD och koncernchef. Rekryteringsprocessen av en efterträdare påbörjas omedelbart.

Magdalena Persson kommenterar: ”Jörgen Qwist har gjort ett fantastiskt jobb med att starta sammanslagningsarbetet och vi har kommit en bra bit på väg. Bland annat har vi valt en organisationsmodell med stark lokal förankring och beslut som fattas nära kunden. Jag vill passa på att tacka honom för hans insats och engagemang. Vi påbörjar nu arbetat med att hitta rätt efterträdare till Jörgen.”

Tidigare i år offentliggjordes ambitionen att slå samman Candidator och DGC. Den kombinerade gruppen verkar inledningsvis under sina respektive namn. Planen är att integrera verksamheterna gradvis över tid – integrationen har nu påbörjats – för att på sikt verka som ett bolag under ett gemensamt namn. Ambitionen är att skapa en av Sveriges största IT- driftleverantörer med ett brett erbjudande inom IT-drift för medelstora och stora kunder. Kärnan i strategin för Candidator DGC är att växa, både organiskt och via selektiva företagsförvärv, och stärka kunderbjudandet ytterligare.

Om Candidator DGC
Candidator är ett IT-företag som levererar kompletta IT-drift-, telefoni- och outsourcingtjänster till företag och organisationer på den nordiska marknaden under devisen ”make IT simple”. Visionen är att vara en nordisk IT-partner som är erkänd för att leverera en förstklassig kundupplevelse. DGC är en IT-driftleverantör som utvecklar och levererar kundanpassade IT-drifttjänster till kunder med höga krav på säkerhet, tillgänglighet och innovation. Tjänsterna levereras via såväl egen som publik infrastruktur med hög servicegrad och personligt engagemang.

 

Kontakt:
Magdalena Persson
Styrelseordförande och interim VD/Koncernchef
Telefon 0733920508