Microsoft Ignite 2018 takeaways

Då var Ignite över och vi har fått lite tid att reflektera över hela upplevelsen och den kunskap vi tar med oss därifrån. Vi spenderade veckorna innan Ignite med att kartlägga vilka seminarier vi skulle besöka, vad vi ville fokusera på och vad vi ville få ut under Ignitedagarna men väl på plats insåg vi att det mest värdefulla ändå var alla dom interaktionerna vi har haft med allt från Microsofts produktutvecklare, MVPer, leverantörer och utvecklare.

Känslan vi har fått är att det är viktigt att påbörja sin molnresa med det man har idag, utan större förändringar. Att ta verksamheten och dess applikationer till molnet frigör resurser och tid. Dessa resurser kan man sedan använda för att effektivisera verksamheten och applikationer genom automation, plattformstjänster och digitala samarbetsverktyg. Dessa pelare utgör grunden i en god molnstrategi och innefattar tex Microsoft Azure och Microsoft 365.

Digital Workplace 

Som i alla verksamheter och projekt är kommunikation den absolut viktigaste biten. Enkel, snabb och tydlig kommunikation ger goda samarbetsmöjligheter och ökar produktiviteten. Dessa områden har stort fokus i Microsoft 365 (Office 365, Windows 10 och EMS). Sviten innefattar verktyg som hjälper dina medarbetare att komma närmare varandra, enkelt dela information och använda alla delar av en modern kommunikationsplatform.

Kommunikation, samarbete och produktivitet

Artificial Intelligence 

Det var uppenbart att AI är något som Microsoft har satsat oerhört mycket på. Inte minst genom att hela deras produkterbjudande, från Office till Bing till Azure har funktioner där AI på något sätt har användts. Men det är också tydlig i hur Microsoft vill forma sin vision kring hur vi ska använda all den data som samlas i kölvattnet av IoT och Big Data. Det fanns många inspirerande lösningar och tjänster på Ignite där AI använts. Ett av exemplen var iCertis cloud som hade en tjänst för avtal där AI användes för att analysera avtal för att hitta riskområden till exempel compliance i olika länder. Microsft gör det också lättare att komma igång med AI genom ett antal verktyg i Azure så som Azure ML studio. Gå gärna in och pröva själv https://studio.azureml.net/ eller titta på denna inspirerande presentationen -. https://www.youtube.com/watch?v=3bsD0kde8O0

Diversity in tech

Under Ignite var ett av fokus områden Diversity in Ttech. Det handlar bland annat om att genom mångfald på arbetsplatsen kan bidra till ökad infovation. Tankar som härstammar ända tillbaka till renesansens Italen då handelsmannen Medici genom att föra ihop många olika tänkare skapade en fantastisk grogrund för innovation. ViIll ni veta mer kan vi rekommendera en fantastisk bok som heter “the Medici effect” av Frans Johansson.

Teknik 

Frånsett startups har de allra flesta verksamheter en IT-ryggsäck att förhålla sig till. Stort fokus under veckan fick förenklinig av migrering till molnet. Verktyg som finns sedan tidigare får förbättringar och fler kommer. Azure Migrate kan tex undersöka din befintliga infrastruktur och applikationer, ge förslag på migreringstekniker och inom kort även genomföra flytt av dina applikationer. I dagsläget finns Azure Site Recovery för servermigrering och Data Migration Assistant för migrering av on-premises SQL-databaser till plattformstjänstnen Azure SQL Database. Även tredjepartsleverantörer, som tex Zerto, visade upp demos på enkel migrering.

Windows Server 2019
Verksamheter med stora datamängder on-premises, som vill ta del av fördelarna med skalbarhet och kostnadseffektivitet, kan utnyttja Avere vFXT. Produkten möjliggör för synkronisering av stora datamängder mellan Azure och lokalt datacenter. Avere är idag en del av Microsoft och finns att installera från Azure Marketplace. 

Azure Ultra SSD Managed Disks finns nu som public preview. Dessa diskar lovar mycket höga läs- och skriv-prestanda samt låga svarstider. Som vanligt är det inte rekommendreat att använda preview-resurser i produktion.

No password var ett ämne som det pratades en del om och handlar om att förändra hur vi loggar in idag. Ett av dom största säkerhetsproblemen idag är lösenord och hur dåliga vi människor är på att skapa säkra lösenord. Sså att genom att använda andra sätt att autentisera sig kan man minska denna risken. Kolla gärna på denna presentationen så får ni en bra överblick om dom funktioner som Microsoft håller på att släppa. Getting to a world without passwords - BRK3031

Devops. Microsoft fortsätter att fokusera på sina utvecklare genom satsningar på verktyg för att stödja Devops principer. Före detta Visual studio team services heter numera Azure Devops och har med det fått en tydligare struktur för att underlätta det dagliga arbetet kring Devops. Det är tydligt att Microsoft vill skapa ett ekosystem kring utveckling och göra det lättare än nånsin att skapa automatiserade deployer till Azure, Azure Sstack eller onpremise. Man har också fortsatt sitt arbete för att använda continer-lösningar och integrera med Linux.

Azure Blueprints finns som public preview och är en del av fokusområdet automation. Funktionen ger en bättre kontroll vid uppsättning av fullskaliga miljöer i Azure, speciellt om detta sker återkommande. En blueprint innefattar ARM templates, Policies samt RBAC. Med ARM Templates beskriver du hur din infrastruktur skall se ut, och Azure skapar sedan denna åt dig. Policies är valbara regler och krav för din miljö, detta kan tex vara vilken Azureregion som får användas, automatisk taggning och vilka resurstyper som är tillåtna. RBAC (Role Based Access Control) är granulär behörighetskontroll ner på resursnivå. RBAC integrerar med AzureAD.

 

Kom igång

Känslan vi har fått är att det är viktigt att påbörja sin molnresa med det man har idag, utan större förändringar. Att ta verksamheten och dess applikationer till molnet frigör resurser och tid. Dessa resurser kan man sedan använda för att effektivisera verksamheten och applikationer genom automation, plattformstjänster och digitala samarbetsverktyg. Dessa pelare utgör grunden i en god molnstrategi och innefattar tex Microsoft Azure och Microsoft 365.

 

Digital Workplace 

Som i alla verksamheter och projekt är kommunikation den absolut viktigaste biten. Enkel, snabb och tydlig kommunikation ger goda samarbetsmöjligheter och ökar produktiviteten. Dessa områden har stort fokus i Microsoft 365 (Office 365, Windows 10 och EMS). Sviten innefattar verktyg som hjälper dina medarbetare att komma närmare varandra, enkelt dela information och använda alla delar av en modern kommunikationsplatform.

 

 Artificial Intelligence 

Det var uppenbart att AI är något som Microsoft har satsat oerhört mycket på. Inte minst genom att hela deras produkterbjudande, från Office till Bing till Azure har funktioner där AI på något sätt har använts. Men det är också tydlig i hur Microsoft vill forma sin vision kring hur vi ska använda all den data som samlas i kölvattnet av IoT och Big Data. Det fanns många inspirerande lösningar och tjänster på Ignite där AI använts. Ett av exemplen var iCertis cloud som hade en tjänst för avtal där AI användes för att analysera avtal för att hitta riskområden till exempel compliance i olika länder. Microsft gör det också lättare att komma igång med AI genom ett antal verktyg i Azure så som Azure ML studio. Gå gärna in och pröva själv https://studio.azureml.net/ eller titta på denna inspirerande presentationen - https://www.youtube.com/watch?v=3bsD0kde8O0

 

Diversity in tech

Under Ignite var ett av fokusområden Diversity in Tech. Det handlar bland annat om att genom mångfald på arbetsplatsen bidra till ökad infovation. Tankar som härstammar ända tillbaka till renesansens Italen då handelsmannen Medici genom att föra ihop många olika tänkare skapade en fantastisk grogrund för innovation. Vill ni veta mer kan vi rekommendera en fantastisk bok som heter “the Medici effect” av Frans Johansson.

 

Teknik 

Frånsett startups har de allra flesta verksamheter en IT-ryggsäck att förhålla sig till. Stort fokus under veckan fick förenkling av migrering till molnet. Verktyg som finns sedan tidigare får förbättringar och fler kommer. Azure Migrate kan tex undersöka din befintliga infrastruktur och applikationer, ge förslag på migreringstekniker och inom kort även genomföra flytt av dina applikationer. I dagsläget finns Azure Site Recovery för servermigrering och Data Migration Assistant för migrering av on-premises SQL-databaser till plattformstjänsten Azure SQL Database. Även tredjepartsleverantörer, som tex Zerto, visade upp demos på enkel migrering.
Verksamheter med stora datamängder on-premises, som vill ta del av fördelarna med skalbarhet och kostnadseffektivitet, kan utnyttja Avere vFXT. Produkten möjliggör för synkronisering av stora datamängder mellan Azure och lokalt datacenter. Avere är idag en del av Microsoft och finns att installera från Azure Marketplace. 

Azure Ultra SSD Managed Disks finns nu som public preview. Dessa diskar lovar mycket hög läs- och skrivprestanda samt låga svarstider. Som vanligt är det inte rekommendreat att använda preview-resurser i produktion.

No password var ett ämne som det pratades en del om och handlar om att förändra hur vi loggar in idag. Ett av dom största säkerhetsproblemen idag är lösenord och hur dåliga vi människor är på att skapa säkra lösenord. Så genom att använda andra sätt att autentisera sig kan man minska denna risken. Kolla gärna på denna presentationen så får ni en bra överblick om dom funktioner som Microsoft håller på att släppa. Getting to a world without passwords - BRK3031

Devops. Microsoft fortsätter att fokusera på sina utvecklare genom satsningar på verktyg för att stödja Devops principer. Före detta Visual studio team services heter numera Azure Devops och har med det fått en tydligare struktur för att underlätta det dagliga arbetet kring Devops. Det är tydligt att Microsoft vill skapa ett ekosystem kring utveckling och göra det lättare än nånsin att skapa automatiserade deployer till Azure, Azure Stack eller onpremise. Man har också fortsatt sitt arbete för att använda continer-lösningar och integrera med Linux.

Azure Blueprints finns som public preview och är en del av fokusområdet automation. Funktionen ger en bättre kontroll vid uppsättning av fullskaliga miljöer i Azure, speciellt om detta sker återkommande. En blueprint innefattar ARM templates, Policies samt RBAC. Med ARM Templates beskriver du hur din infrastruktur skall se ut, och Azure skapar sedan denna åt dig. Policies är valbara regler och krav för din miljö, detta kan tex vara vilken Azureregion som får användas, automatisk taggning och vilka resurstyper som är tillåtna. RBAC (Role Based Access Control) är granulär behörighetskontroll ner på resursnivå. RBAC integrerar med AzureAD.

 

/Johannes Wigforss och Anders Hasselberg