Stor affär när Papyrus outsourcar all sin IT-drift till Candidator DGC

Candidator DGC kommer ansvara för hela IT-driften avseende infrastruktur till Papyrus. Från att själva haft ansvar över sin IT-drift outsourcar nu Papyrus all sin infrastrukturdrift och har valt Candidator DGC som IT-partner. För 1,5 år sedan flyttade Papyrus sina servrar till Candidator DGCs hallar i Alingsås men har själva ansvarat för driften. I och med denna affär tar samarbetet mellan Papyrus och Candidator DGC ett stort steg.

 

”Det känns riktigt roligt att denna affär nu utvecklas från en colocation-leverans till en fullskalig outsourcingaffär. Vi på Candidator DGC är såklart mycket glada och stolta över att få detta förtroendet. Vi kommer erbjuda Papyrus en modern, säker och kostnadseffektiv drift dygnet runt under årets alla dagar. Leveransen kommer att vara helt konsumtionsbaserad och erbjuda Papyrus flexibiliteten att löpande ändra volymer för tjänsterna.” säger Andreas Bernhult på Candidator DGC.

Candidator DGCs leverans är flexibel och anpassas hela tiden efter det faktiska behovet och nyttjandet av tjänsterna. I och med detta kommer Candidator DGC kunna hjälpa Papyrus att fördela kostnaderna per bolag och site baserat på verklig konsumtion. Därmed blir IT kostnaderna mer synliga för de lokala bolagen som också får möjligheten att i större omfattning kunna påverka sina kostnader. Papyrus är verksamma i 19 länder och har 60 siter runt om i Europa. Denna kompletta outsourcingaffär innefattar allt från IP-telefoni, serverdrift, applikationsdrift, nätverkstjänster och klientlösningar.

”Vår IT-strategi strävar efter att göra IT-kostnader transparanta, rörliga och konsumtionsbaserade. Genom vårt utökade samarbete med Candidator DGC tar vi ytterligare ett steg i denna riktning.” säger Björn Gidlund, CIO på Papyrus.

 

Kontaktpersoner

Andreas Bernhult, Försäljning, Candidator DGC, +46 704 558 969, andreas.bernhult@candidator.se  

Björn Gidlund, VP IT & CIO, Papyrus, +46 729 815 221, bjorn.gidlund@optigroup.com