Symetri förlänger avtal med Candidator

Symetri AB var ett av de första företagen in på Candidators nya leveransmodell, där fokus låg på en overkligt bra kundnöjdhet. Det har gått över 3 år sedan dess och Symetri har nu valt att förlänga avtalet med 3 år.

I samband med detta övergår Symetri till att endast ha en IT-partner och Candidator blir nu deras helhetsleverantör av IT. Symetri är nöjda med den kostnadseffektiva leveransen och detta förlängda avtal visar att Candidator lever upp till sitt motto ”en overkligt bra kundupplevelse”. 

Symetri har 400 medarbetare och arbetar med att optimera arbetsflöden inom bygg, fastighet och tillverkande industri, hantera fastighetsdata och förenkla datahantering.