Ett samarbete som blomstrar

Som en av våra första kunder har Blomsterlandet nu blivit en av våra största. Det var när Candidator år 1997 hjälpte Blomsterlandet med ett tillägg i Word som samarbetet startade. Då hade Blomsterlandet 8 butiker och sedan dess har tillväxten ökat kraftigt för oss båda. Genom vårt nära samarbete har vi hjälpt varandra att utveckla våra verksamheter och vi har växt tillsammans.

Candidator Blomsterlandet 1

 

”Det som möjliggjort vår gemensamma framgång är vårt partnerskap. Vi ser inte Candidator DGC som en leverantör utan som en partner och del av vår IT-verksamhet. En av nyckelfaktorerna är att Candidator DGC är kundnära och lyhörda. De känner vårt företag väl och när det uppstår nya behov hos oss presenterar de alltid lösningarna som passar oss bäst och som har säkerställt att vi är där vi är idag.” säger Marcus Paulsson, IT-chef på Blomsterlandet.

Marcus är systemvetare som efter 10 år som teknisk projektledare inom it-branschen tog över som butikschef i en av Blomsterlandets butiker, för att år 2012 ta sig an utmaningen som IT-chef. IT-avdelningen bestod då av en person och är än idag en relativt liten avdelning med sina 5 medarbetare. Detta möjliggörs av att de outsourcar sin IT till oss och att vi dessutom har en tekniker som dagligen är på plats ute hos kunden som jobbar med dagliga ärenden och projekt.

Butiken som vi träffar Marcus i idag ligger i Trollhättan och det var här som hans resa på Blomsterlandet startade. Idag finns 61 butiker runt om i Sverige som sträcker sig från syd till norr där det senaste tillskottet precis öppnade i Örnsköldsvik. Blomsterlandet omsätter 1,6 miljarder och har ca 1500 medarbetare varav ca 120 personer arbetar på huvudkontoret i Göteborg. 

”En annan nyckelfaktor i vårt partnerskap är att vi arbetar med att tajt team hos Candidator DGC. Vi har lärt känna varandra väl vilket gör att vi upplever ett stort och personligt engagemang i vår leverans och det finns stor förståelse för vår verksamhet. Många inblandade från Candidator DGC har också varit ute och besökt våra butiker vilket ökar förståelsen för vår vardag och våra utmaningar.” säger Marcus. 

När samarbetet startade 1997 såg inte mycket ut som det gör idag och vi hade inte det breda tjänsteutbudet vi har idag. Då skapade vi lösningar längst vägen tillsammans med Blomsterlandet utifrån deras behov och idag är dessa lösningar väl inarbetade tjänster i vårt standardutbud. Vi har utvecklat mycket tillsammans och eftersom Blomsterlandet står inför samma utmaningar som hela retailbranschen är vårt retailkoncept ett tydligt exempel där Blomsterlandet varit en stor bidragande faktor till vår kunskap. 

 

Candidator Blomsterlandet 4

 

”Vi har tillsammans utvecklat ett koncept som vi använder när en ny Blomsterlandetbutik ska öppnas. När det är dags slår Marcus oss bara en signal och vi börjar arbeta efter vårt färdiga koncept. För IT-avdelningen är det enkelt att etablera en ny eller flytta en befintlig butik. Utan denna inarbetade standarden hade det varit svårt att öppna 9 butiker inom ett år som Blomsterlandet gjorde 2017-2018.” säger Christian Karlsson, ansvarig leverans region väst på Candidator DGC som själv arbetat som kundansvarig mot Blomsterlandet under flera år och varit en naturlig del av deras IT-avdelning.

Enligt Marcus har han som IT-chef ett enda uppdrag – att hjälpa sina medarbetare att hjälpa kunderna. Han ser IT-avdelningen som en serviceorganisation och inget beslut fattas som inte gynnar kunden. Det är viktigt att personalen har förtroende för både sin IT-avdelning och oss på Candidator DGC, effekten bli att de känner sig trygga och kan fokusera på att hjälpa kunderna och bibehålla en hög effektivitet i butikerna.

”En sak vi inte kan leva utan är Cendot, Candidator DGCs egenutvecklade system som de senaste 13 åren har hanterat vår masterdata. Vi har allt i Cendot, CRM, artikelhantering, orderhantering, leverantörer, butiker och systemet föder även vår e-handel med sortiment.” berättar Marcus. 

Nu är fokuset på att Blomsterlandet ska bli mer mobila och hjälpa personalen att jobba mer med handdatorerna. Att kunna lägga beställningar till kunder, ta betalt och prata i telefon genom handdatorn är framtidsplanerna. I digitaliseringen ska också butikerna sys ihop med e-handeln för att ge kunderna en ännu bättre upplevelse. 

”I vårt arbete måste vi ha Blomsterlandets högsäsong i beaktning. Det är en bransch som är extremt säsongsbetonad och mellan vecka 12-24 får vi inte göra några större förändringar på infrastrukturen. Då skruvar vi upp kapaciteten på servrarna, skärper support beredskapen och prioriterar ärendena extra högt. Fokuset ligger på att hålla butikerna i bästa skick för att kunna fokusera på kunderna och försäljningen, och då har vi dragit på med mer tryck i maskineriet hela vägen från infrastruktur till leveransförmåga kan man säga.” säger Christian.

 

Candidator Blomsterlandet 3