SQL-konferens i Krakow

SQL konferensen SQLSaturday ordnades i Krakow i februari och vårt team iPlace-DB var på plats. SQLSaturday är en endagskonferens för de som arbetar inom SQL Server och dagen är fylld med talare som skapar en mix av olika tekniska föredrag för att öka kunskaperna inom SQL.

iPlace-DB på SQL konferens

 

"På vår resa till Krakow lade vi första dagen på SQL-konferensen och andra dagen hade vi en gruppaktivitet. Även om vi fick med oss ny kunskap från konferensen är det gruppaktiviteten vi tog med oss mest ifrån. Att åka på en sådan här resa tillsammans och hitta på något utanför kontoret gör att vi som grupp kommer närmare varandra." säger Clas Heleander.

Konferensen bjöd på nätverkande tillsammans med andra kompetenta kollegor i branschen. Att delta i denna typen av forum gör att man kan utbyta kompetenser och få nya infallsvinklar. På SQLSaturday får man ta del av ny teknik och se nya problemlösningar, flera av seminarierna hålls av duktiga föreläsare med MVP titlar.

iPlace-DB är vår grupp med expertkunskap runt databasmiljöer som främst stöttar våra kunder och servicegrupper. Gruppen består just nu av fyra personer, Kerstin, Malin, Peter och Clas.

"Jag tycker det är riktigt kul att vi är helt jämställda i gruppen nu. En grupp fungerar så mycket bättre och blir enligt mig mer effektiv med en jämnare fördelning. Det är klart att man har jämställdhet i huvudet när en ny rekrytering sker, men med handen på hjärtat har vi nog haft lite tur i vår grupp." säger Clas.

För de två första tjänsterna vi sökte var tjejerna helt enkelt de bäst lämpade kandidaterna, och för tredje tjänsten vi sökte var det en kille som var den bäst lämpade. Clas hoppas nu att vidare rekrytering till gruppen kommer fortsätta att attrahera både kvinnor och män.