Miljö

Miljö
Miljöarbetet är prioriterat för Candidator och omfattar alla aktiviteter inom företaget. Alingsås Energi AB levererar grön el från vattenkraft och vindkraft.

Inga tillsatser – bara luft och vatten.

Från och med årsskiftet 2011 levererar Alingsås Energi AB enbart "Grön el". Det är alltså förnyelsebar el med ursprungsgarantier.

Vattenkraft

Vattenkraften står för 88% av vår försäljningsandel, vattenkraften kommer från:

  • Nore1, Norge
  • Bälingetorp i Sävån
  • Hjälmared Kvarn

Vindkraft

Resterande 12% produceras med Vindkraft från följande vindkraftverk:

  • Skörstorp 600 kW Falköping
  • Hol 1 800 kW Vårgårda
  • Bast 1 200 kW Lidköping
  • Hovenäset 600 kW Kungshamn
  • Hafra 1 och 2, 800 kW i Sölvesborg
  • Söderbodarne 3 i Dalsland
  • Gendalen i Alingsås Kommun 800 kW

Vi arbetar även i enlighet med de direktiv beträffande producentansvar för elavfall som satts upp av El-Kretsen AB, ett gemensamt serviceföretag för el- och elektronikbranscherna i Sverige.

El-Kretsen har ca 30 olika anläggningar där uttjänta elprodukter demonteras och behandlas. Efter demontering och sortering kan de olika fraktionerna förädlas till nya råvaror eller energi. Alla anläggningar är certifierade och noga utvalda efter pris, geografiskt läge och teknisk kompetens.

Allt avfall sorteras och hanteras i samarbete med en professionell partner, som ser till att återvinning sker på ett miljömässigt riktigt sätt.

Miljöansvarig på Candidator är företagets VD.