IT-partnering

IT-partnering, ett sätt att skapa verklig win-win mellan er som kund och oss som leverantör.

IT-branschen borde skämmas för en del saker. En av dem är hur leverantörer agerar i en del upphandlingar. Konsulter erbjuds för 1 SEK/timme. Leverantörer lägger en alldeles för lågt pris för att sedan mycket aktivt arbeta med att få mängder med ”Change Requests” som man tar betalt för. Detta för att kompensera det alldeles för låga initiala priset. Relationen med kund och leverantör liknar mest ett skyttegravskrig, där mängder av kraft, tid och energi går åt för att ”hantera” relationen. Hos både kund och leverantör.

Vi på Candidator vill inte ha det så. Vi har funderat mycket på hur man kan göra istället och studerat andra branscher. Vi tittade bl.a. på byggbranschen som historiskt varit mycket lik IT-branschen vad gäller affärsupplägg. Leverantörer lämnar anbud, och arbetar aktivt med det som kallas ändringar och tillägg.

Delar av byggbranschen har därför tagit fram ett nytt affärs- och samarbetsupplägg kallat Partnering. Det är numera en vedertagen upphandlingsmodell som används i framför allt offentlig sektor. Vi på Candidator har tagit detta till oss, och börjat använda delar av denna modell. Vi kallar den IT-partnering.

Vi på Candidator tycker om att vara omtyckta. Omtyckt blir man, om man i vårt fall gör ett bra jobb, som gör att ni får en mycket bra kundupplevelse. Vi tror väldigt mycket på ett personligt samarbete där man dels känner varandras verksamheter, dels säkerställer mycket goda personliga relationer. Vår erfarenhet att man då i mycket större utsträckning tänker ”what’s in it for WE” snarare än ”what’s in it for ME”. Det skapar en miljö där man är betydligt mer proaktiv och kan skapa förbättringar som ger er fördelar som slutligen ökar er konkurrenskraft. Det första steget i IT-partnering, långt innan man diskuterar avtal, är att genomföra en IT-partnering workshop. Efter det har man en helt annan plattform att diskutera lösningar och avtal.

Vill du veta mer om vad IT-partnering innebär, tveka inte att höra av dig till oss!