Tillsammans är vi starka.

Utan förtroende från våra kunder tillsammans med engagemang och kompetens är vi ingenting.

Referenser

Candidator levererar produkter och tjänster till många företag och organisationer. Tillsammans med er skapar vi en fungerande IT-miljö.

Blomsterlandet

Blomsterlandet

"Vi är nöjda med utfallet av vårt samarbete. Vi har idag en rationell, säker och kostnadseffektiv IT-lösning som vi är mycket nöjda med."

Jan Larsson, VD på S-Invest Trading AB

Loipart AB

Loipart

"Candidator är vår IT-partner sedan många år. Vårt förhållande har utvecklats från att köpa lokal support av vår IT-miljö till att idag köpa all IT-drift och telefoni som tjänst. En för oss passande affärsmodell i kombination med mycket bra service och kvalité gör att vi är en mycket nöjd kund."

Teea Lehtinen, VD på Loipart

Estrad Alingsås

Estrad Alingsås

"Candidator är ett engagerat företag i både stora och små frågor, vilket leder till ett himla bra samarbete."

Leif Åkerblad, VD på Estrad Alingsås

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for byggkvalitet

"Candidator är vår samarbetspartner för molntjänster. Tillsammans har vi flyttat flera av våra lokala lösningar över till publika moln på ett sömlös sätt. De har jobbat proaktivt och tätt ihop med våra tredjepartsutvecklare och varit en bra resurs och stödpelare i drift- och molnsatsningen. DiBK upplever Candidator som lyhörda för våra önskemål och som en mycket flexibel samarbetspartner."

Eirik Wulff, rådgivare IKT, Direktoratet for byggkvalitet

Hultafors Group

Hultafors

"Candidator har under en tidsperiod av 6 månader på ett föredömligt sätt migrerat hela vår driftmiljö till en modern hostad servermiljö i Alingsås. I hostingtjänsten ingår numera drift av ett hundratal applikationer till ett 20 tal siter i Europa och inklusive drygt 400 användare. Vi är väldigt nöjd med denna lösning och vi är positivt inställda till Candidators engagemang och professionalitet, både vid implementering och drift."

Mårten Larsson, CIO Hultafors Group AB

Öhlins Racing


"Då Öhlins Racing AB vuxit kraftigt de senaste 5 åren och dessutom nu finns representerade med egna dotterbolag i Thailand, USA och Tyskland har vi sett över vår IT-drift & telefoni och valt mellan en kraftigt förstärkt intern IT funktion eller en totalt outsourcad miljö. När vi under den översynen kom i kontakt med Candidator och förstod deras verksamhet och kvaliteter blev valet relativt enkelt och vi valde alltså att teckna avtal om en total outsourcing av dessa tjänster."

Henrik Johanson, Senior Vice President på Öhlins Racing AB

Serneke


"Tillsammans med Candidator har vi skräddarsytt lösningar som är anpassade efter våra behov idag och i framtiden. Förvissade om att vår IT och telefoni alltid fungerar kan vi fokusera på vår kärnverksamhet."

Fredrik Karlsson, Vice VD på Serneke