Därför lockar digitala bolag talang

Som HR-ansvarig har man många ansvarsområden som spänner över allt ifrån medarbetarnas välmående, till att attrahera och rekrytera talang. Och att bli en attraktiv arbetsgivare på arbetstagarnas marknad är en utmaning med hög konkurrens. Kandidaterna ställer krav, frågar runt och gör sin research – vilket också ställer krav på dig på HR-avdelningen.

Inom vår bransch förutsätts en digital organisation och att vissa system och processer ska vara på plats från start. Här har vi ett försprång, eftersom vi vet vilka lösningar som ger störst nytta för medarbetarna och företaget. Så vilka är då dessa lösningar som kandidaterna förväntar sig ska finnas?

 

Flexibilitet i vardagen

Svaret är inte helt otippat kopplat till rörlighet. Att kunna arbeta på distans, ta vara på tiden mellan möten och att ha möjlighet att vara flexibel i sin vardag. Lösningen för det? Mobila lösningar som gör det möjligt att surfa, koppla upp sig mot det interna nätverket och nå licenser och program på språng – utan att kompromissa med vare sig funktion eller säkerhet.

 

En arbetsplats som kan ge de anställda möjlighet till att ta vara på pendlingstimmar, bussresor och kvällar för att arbeta kommer också att upplevas som mer attraktiv. Det möjliggör för småbarnsföräldrar att hämta på dagis och skola utan att gå ner i arbetstid, gör att möten kan tas på språng och hjälper medarbetare som har långa pendlingssträckor. En flexibilitet som bara för tio år sedan sågs som en lyx, men som idag är förväntad.

 

Låt era medarbetare växa – utan att behöva säga upp sig

En digitalisering garanterar inte att ni alltid kommer finna rätt talang på kort tid, men ger er rätt förutsättningar till att upplevas som en trygg arbetsgivare som värnar om sina anställda. På så vis blir ni inte bara attraktiva för kandidater – utan även en arbetsplats där medarbetare tillåts gå igenom livsförändringar. Oavsett om det gäller nytillskott, flytt för kärleken eller nya träningsvanor.