Frukostseminarie om den nya dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft, GDPR (General Data Protection Regulation). Den medför strängare krav på alla som hanterar personuppgifter och blir direkt tillämplig på svenska företag och organisationer. Skillnaderna gentemot nuvarande personuppgiftlag (PUL) är stora och kräver en översyn av såväl interna rutiner som IT-miljö.

Bland annat ställs högre krav på dokumentation, på utformandet av informationen som lämnas till den enskilde och innehållet i personuppgiftsbiträdesavtal.

 

Välkommen att anmäla dig och dina kollegor till vårt frukostseminarie som genomförs i Candidators lokaler i Göteborg och Alingsås. Under seminariet berättar Daniel Åhman, vår specialist inom GDPR mer om de nya reglerna och hur man arbetar praktiskt med att säkra sin verksamhet inför reglernas ikraftträdande.

Seminariet kommer genomföras:

i Göteborg: Torsdag 15 Juni klockan 8.30–10.00 (Östra Hamngatan 16)

i Alingsås: Onsdag 21 Juni klockan 8.30–10.00 (Järnvägsgatan 19)

Program


08:00 Frukost

 

08:30 Dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation) /Daniel Åhman, Candidator

Anmälning till frukostseminarie
Datum

Klicka här om du vill veta mer om hur Candidator DGC hanterar personuppgifter.