Personuppgiftspolicy

Vi uppskattar att du besöker en av Candidator DGCs webbplatser. Din personliga integritet och den information du delar med oss är viktig för oss. Därför vill vi att du ska känna till och förstå hur vi använder och skyddar den information som vi samlar in om dig.

Vilken information samlar vi in?

De personuppgifter som Candidator DGC samlar in om dig är begränsade till kontaktuppgifter.Denna webbplats samlar också in och lagrar viss information automatiskt med användning av kakor (cookies). För mer information kring denna hantering, se vår cookies-villkor.

Vad används personuppgifterna till?

Vi samlar in dina personuppgifter för att du skall erhålla någon av de tjänster som tillhandahålls av Candidator DGC eller dess tredjepartsleverantörer, såsom information om efterfrågade produkter, nyhetsbrev,  seminarier, konferenser eller event.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Candidator DGC har behörighetskontroller till alla personuppgifter och begränsar åtkomsten till ett minimum för att kunna uppfylla ändamålet. Candidator DGC har vidtagit alla rimliga tekniska samt organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse och vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen.

Lagring av dina personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter under den tid som din affärsmässiga relation med oss varar, och vi har kvar din information endast så länge den behövs för det ändamål som den insamlades för, såvida vi inte har fått ditt medgivande att använda den för något annat, eller liknande ändamål.Uppgifterna lagras hos Candidator DGC eller hos någon utav våra samarbetspartners i Sverige som Candidator DGC anlitar för att stödja vår affärsverksamhet.Candidator DGC kräver att våra samarbetstpartners tillämpar minst samma nivå av IT-säkerhet som vi själva använder för att skydda dina personuppgifter.

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter 

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är samtycke (nyhetsbrev och events) och intresseavvägning för att utveckla webbplatsens funktioner och innehåll. 

När och hur vi delar dina personuppgifter med andra 

Candidator DGC kan dela personuppgifter som du tillhandahållit, med tjänsteleverantörer som vi använder oss utav för att utföra tjänster för vår räkning. Till exempel leverantörer som administrerar registreringar vid event och seminarium. Dessa leverantörer är avtalsmässigt begränsade från att använda eller dela uppgifterna förutom vad som är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster till oss eller att uppfylla lagkrav. Vidare kan vi dela uppgifter om dig där det är tillåtet enligt lag eller för att efterleva ett gällande lagligt förfarande.

Vid nytt ägande

Om ägandet av hela Candidator DGC eller delar av det, dess produkter eller tjänster säljs eller överlåts kommer dina personuppgifter att överlåtas till den nya ägaren.

Internationell dataöverföring

Om Candidator DGC delar dina personuppgifter med någon annan tredje part i enlighet med vad som angetts in denna personuppgiftspolicy, och om dina personuppgifter kommer att överföras till en stat som inte är medlem av EU eller EEA, eller som anses ha tillräckligt skydd av personuppgifter av Europakommissionen, kommer Candidator DGC (i egenskap av personuppgiftsansvarig / personuppgiftsöverförare) att fullfölja en sådan överföring (till ett personuppgiftsbiträde / personuppgiftsmottagare) enbart om det finns lämpliga garantier, såsom bindande företagspolicy, standardiserade kontraktsklausuler, godkända uppförandekoder eller en godkänd certifieringsmekanism.

Dina rättigheter och valmöjligheter 

Om du meddelar oss att du vill att dina personuppgifter raderas, eller att du önskar att vi inte längre kommunicerar med dig i marknadsföringssyfte, eller om du på annat sätt vill inskränka Candidator DGCs behandling av dina personuppgifter, skickar du ett e-post till info@candidator.se. Observeras att vi kan komma att behålla viss grundläggande information för att undvika att skicka dig oönskat material i framtiden och för att spara dokumentation av din begäran och vårt svar.

Frågor, synpunkter eller klagomål

Om du har frågor, synpunkter eller klagomål som gäller Candidator DGCs hantering av personuppgifter eller denna personuppgiftspolicy ber vi dig att ta kontakt med vårt dataskyddsombud.  Om du anser att du har lidit skada eller haft olägenhet på grund av att Candidator DGC har kränkt dina rättigheter så som de specificeras i denna personuppgiftspolicy, och om Candidator DGC inte har behandlat ditt klagomål på rimligt sätt kan du dessutom lämna in klagomål till vederbörande dataskyddsmyndighet (i Sverige Datainspektionen).

Candidator DGCs dataskyddsombud nås på denna adress: nathalie.grogan@candidator.se

Personuppgiftsansvarig

Candidator AB, Organisationsnummer: 556537-9731, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan, och har sitt säte på Järnvägsgatan 19, 441 32 Alingsås, Sverige.Candidator AB har ett dataskyddsombud. 
Telefon: +46 (0)322 671000
E-post: info@candidator.se

Återkoppling

Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi välkomnar dina idéer, åsikter och kommentarer när det gäller Candidator DGCs tjänster. Skicka e-post till: info@candidator.se

 

Senast uppdaterad: 2018-05-31