Affärsmoduler

Affärsmoduler

Cendot – Affärsstöd

Förenklar företagets processer.

För att stödja ert företags processer levererar vi det egenutvecklade affärsstödet Cendot.

Från att varit ett enklare ärendehanteringssystem har Cendot utvecklats till en kompetent produkt som genom sin moduluppbyggnad anpassas efter kunders önskemål. Cendot är utvecklad på beprövad teknik och i nära samarbete med våra kunder – en garanti för användarvänlighet och funktionalitet. Programmodulerna är uppbyggda på likartat sätt med enkla användargränssnitt.

 

Affärsmoduler

Cendot är flexibel och kan anpassas efter dina behov. Följande funktionalitet finns tillgänglig.

Projekt- och ärendehantering

Projektlistor, projekt, ärenden och aktiviteter.

Kund- och leverantörsregister

Kunder, leverantörer, kontakter, siter och CRM-funktionalitet.

Offert, order och faktura

Avancerad hantering med offerter och order. Effektiv beställningshantering med inköpsorder och korrekt fakturering.

Artikelhantering

Artiklar, lager, avvikelser, inventering, avancerad prissättning, kundartiklar och leverantörsartiklar.

Lexikon och media

Informationsarkiv och bildbank med kopplingar till övriga moduler.

Tidrapportering

Tidrapporter, projektuppföljning, fakturaunderlag.

 

Gränssnitt

Cendot är uppbyggt för att passa till olika typer av användare. Följande gränssnitt finns tillgängliga.

Huvudapplikation

Standard Windowsklient som endast är beroende av standardfuntioner i Windows. Ingen installation behövs.

Touch

Gränssnitt helt anpassat för att köras på mobila enheter där touchskärm finns tillgänglig.

Web-API

API-gränssnitt uppbyggt på JSON och XML. Till applikationsgränssnittet kan t ex en webshop ansluta för att läsa/skriva artiklar/ordrar/kunder osv.

Statistikverktyg

Ger mycket bra funktionalitet för att kunna analysera din affärsdata oavsett vilket system du använder.

 

Systemkrav

Cendot utvecklas i .NET med Microsoft SQL som databas.

  • Microsoft SQL Server 2008 eller senare
  • PC eller Mac (Intel-baserad) med operativsystem Windows 8, Windows 7
    (Tilläggsprogramvara krävs för användning på Mac)
  • Internet Explorer 8 eller senare
Johan Wilhelmsson
Kontakta Johan för att veta med om våra affärsmoduler!
+46 322 643120