iRecovery - Disaster Recovery i Azure som tjänst

Candidator erbjuder nu katastrofåterställning som en tjänst, oavsett var dina IT-system finns tar vi ansvar för replikering till en säker plats i Azure. Vi övervakar tjänsten och testar funktion genom regelbundna systemåterställningar – utan att det påverkar din produktionsmiljö!

De flesta verksamheter är idag helt beroende av tillgängliga IT-tjänster för att verksamheten skall fungera felfritt. Förutom verksamhetssystemen blir stödsystemen allt viktigare och minsta störning kan påverka produktionen på ett negativt sätt. Att bygga en robust IT-miljö från grunden är A och O, men hur vet du att dina backuper och rutiner för systemåterställning verkligen fungerar i ett skarpt läge? Hur långt blir avbrottet och vad blir konsekvenserna för verksamheten?

Med modern teknik och overkligt nöjda kunder kan Candidator nu erbjuda en enkel, säker och kostnadseffektiv lösning, iRecovery – Disaster Recovery som tjänst. Vi har utgått från våra kunders utmaningar när vi byggt tjänsten och vet att varje kund är unik ifråga om storlek, teknik, verksamhetskrav och arbetssätt. iRecovery tar hänsyn till detta och skyddar hela eller delar av dina IT-system med följande funktioner:

 • Automatisk replikering av servrar och tjänster till molnet
 • Övervakning av tjänsten, åtgärd vid fel eller avvikelser
 • Två fullständiga återställningstester per år med skriftliga rapporter
 • Tjänstestatus i vår kundportal, möjlighet att skapa egna rapporter, mm
 • Tillgång till Candidators support 24/7

iRecovery bygger på Microsoft Azure och Candidators unika plattform Cendot vilket ger tjänsten flera fördelar:

 • Lokal och svensk tjänsteleverantör med lång erfarenhet av drift, säkerhet och systemåterställning
 • Robust teknisk plattform med full integration mot Microsoft Azure
 • Prisvärd – undvik stora investeringar och betala bara för det du använder
 • Enkelt införande av tjänsten utan några avbrott i era system.
 • Återställningstester ingår – du vet att katastrofberedskapen fungerar
 • Kontinuerlig övervakning och regelbundna genomgångar för att säkerställa att tjänsten fungerar felfritt

Vill du veta mer hur iRecovery fungerar och kan lösa utmaningen med en fungerande katastrofåterställning? Kontakta oss för en första diskussion!