iDrive

iDrive är en tjänst för molnlagring. Med denna tjänst kan företag enkelt och säkert synkronisera filer mellan anställda, men också med externa parter.

Delning av filer

Inom organisationen kan filer och mappar delas ut baserat på användare eller grupper. Dessa utdelningar finns därefter tillgängliga under respektive användares personliga iDrive-konto. Genom att istället dela en länk kan även externa parter, exempelvis leverantörer och kunder, ta del av filer och mappar från iDrive. Externa parter kan också ladda upp information till utvalda mappar. Det går att datumbestämma och lösenordskydda delade länkar.

Synkroniseringsklient finns för alla större operativsystem: Windows, Mac, Linux, iOS och Android. iDrive tillhandahåller även ett webbgränsnitt för hantering av filer, www.idrive.se.

Integration

Integration med företagets redan existerande användarhantering för autentisering finns i iDrive, om denne bygger på Microsofts Active Directory. Det går också att lägga upp konton i iDrives egna användarhantering utan Active Directory.

Säkerhet

Tillskillnad mot liknande tjänster vet ni vart informationen lagras, nämligen i Candidators serverhallar i Alingsås. Ingen tredje part har åtkomst till informationen i någon form.

All trafik från och till iDrive krypteras via SSL. Det medför att iDrive levererar säker delning och synkronisering av filer.

Backup

Om filer eller mappar lagrade i iDrive skulle gå förlorade finns alltid en backup från föregående natt. iDrive innehar även en egen “papperskorg” där användaren själv kan återläsa filer.

Kontakt

För mer information kontakta vänligen vår säljavdelning på nummer +46 322 671070.